Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Wie zijn wij - Kloosters

De zusters Augustinessen wonen op drie plaatsen

Klooster Utrecht

Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
tel. 030 – 2332541

Dit is ons klooster in de Waterstraat, waaraan vanaf 1934 diverse verbouwingen plaats vonden. In 1996 – 1998 werd het afgebroken en grondig, toekomstgericht, herbouwd. Momenteel, september 2018 wonen we in Utrecht met 21 zusters. We streven er naar om met elkaar een goede gemeenschap te vormen, met belangstelling voor elkaar, voor de wereld om ons heen en voor de grote wereld waarin we leven.

Gebed neemt een zeer belangrijke plaats in. Dagelijks bidden we om 07.30 uur de Morgendienst en om 18.15 uur de Avonddienst. Regelmatig is er een Eucharistieviering, zie de gebedstijden. Bij alle gebedstijden is iedereen van harte welkom. Daarnaast besteden we veel aandacht aan persoonlijk gebed.
In al onze gebedsmomenten nemen we de intenties mee waarvoor ons wordt gevraagd te bidden.

In dit klooster wonen 2 groepen zusters:
convent: ‘Goede Raad’
contactpersoon: zuster Renée van Dijck
utrecht@zustersaugustinessen.nl

convent: ‘Stad Gods’
contactpersoon: zuster Anne Nij Bijvank
a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl

 

‘Monicahof’ Someren

Zorgcentrum ‘Witven’
Beuvenlaan 5
5711 PZ Someren
Tel. 0493-496080
contactpersoon: zuster Marie Bernard Heijboer
mb.heijboer@zustersaugustinessen.nl

Sinds 1997 woont een aantal van onze zusters in Zorgcentrum Witven. Zij genieten daar van een zeer goede verzorging in een kloosterlijke sfeer. Er is een grote kapel waar alle bewoners en ook mensen van buiten kunnen deelnemen aan de Eucharistie- of Gebedsviering. De groep heeft daarnaast ook een eigen gebedsruimte waar drie maal daags met elkaar het koorgebed wordt gebeden. Er wordt vanuit het zorgcentrum veel georganiseerd aan activiteiten en ontspanning. De band tussen bewoners, leiding en verzorgenden is open en hartelijk.

 

Casella Hilversum

Soestdijkerstraatweg 147 A
1213 VZ   Hilversum
tel.035-5446120
contactpersoon: zuster Marie Madeleine Maas
info@casella.nl
www.casella.nl


Vanuit onze spiritualiteit zag op 11 oktober 2001 klooster Casella het licht. Casella was een droom, een nieuw initiatief van diverse zusters om op een eigentijdse manier gestalte te geven aan hoe goed het is om als zusters samen te leven, één van hart en ziel.

Vanuit een vriendengroep werd hen gevraagd om iets te doen voor jongeren. In deze, ook voor jonge mensen, hectische tijd was er grote behoefte aan een plek voor ‘Stilte en Bezinning.’ Daarom heeft Casella een mooi gastenverblijf gekregen. In de boerderij is voor 10 á 12 jonge mensen van 18 tot 35 jaar, die om welke reden dan ook  een paar dagenof  een weekend eruit willen ruimte voor kort verblijf.

De kerngroep biedt ruimte voor belangstellenden die voor kortere of langere tijd mee op weg gaan en zo gaandeweg nieuwe vormen ontdekken in het avontuur. Casella is begonnen in Utrecht en per 1 januari 2009 verhuisd naar Hilversum.