Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Augustinus - Over Augustinus

Aurelius Augustinus werd geboren op 13 november 354 in Thagaste in Numibië, in het huidige Algerije. Zijn ouders behoorden tot de middenklasse en het gezin bestond uit meerdere kinderen. Zijn moeder is de heilige Monica, naar wie de zusters genoemd zijn.

Een zoektocht

Augustinus kende een zeer onstuimige jeugd. Hierover schrijft hij uitvoerig in zijn  Belijdenissen. Zijn leven stond in het teken van zoeken naar de waarheid. Zijn grootste voldoening vond hij wanneer hij anderen daarin kon laten delen.

De onrust van het niet vinden wat hij zocht bleef hem achtervolgen. Tot hij in Milaan bisschop Ambrosius leerde kennen die een nieuw licht op de Bijbel wierp. Dit betekende een radicale omkeer in zijn leven.

Doop

Nadat hij het leven van monniken, zoals de Heilige Antonius, ontdekt had, wilde ook hij een leven leiden als monnik en als dienaar van God. Het liefst wilde hij zijn leven helemaal wijden aan gebed en studie. Samen met een aantal vrienden nam hij het besluit om zich terug te trekken in een landgoed, Cassaciacum. In de paasnacht van 387 werd hij door bisschop Ambrosius gedoopt, samen met zijn zoon Adeodatus en zijn vriend Alypius.

Terug naar huis

Nadat zijn moeder Monica was overleden en begraven in Ostia, ging Augustinus weer naar Afrika met zijn vrienden en vormde in zijn ouderlijk huis een religieuze gemeenschap. Zij leefden sober, in gemeenschap van goederen en wisselden studie en gebed af door handenarbeid.

Bisschop

Later werd hij, op aandrang van het volk dat hem zeer waardeerde, priester en assistent van de bisschop. Tenslotte werd hij zelf tot bisschop gewijd.
Hij liet zijn gemeenschap toen in het klooster achter omdat hij zelf in het bisschoppelijk paleis moest gaan wonen.

Werken

Hij heeft enorm veel geschreven, boeken en brieven en preken, die bijna allemaal zijn opgetekend en bewaard gebleven.
Onder zijn meest bekende boeken noemen we:

– Belijdenissen (Confessiones)
– Over de Drievuldigheid (De Trinitate)
– De Stad Gods (De Civitate Dei)

Hij schreef ook een Regel voor Kloosterlingen die tot op heden gevolgd wordt door talloze kloosterlingen, die leven volgens de Regel van Sint Augustinus.