Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Als zusters Augustinessen van Sint Monica, willen wij leven volgens de Regel en de spiritualiteit van Sint Augustinus door: Gehoor te geven aan het geroepen zijn door God. In gemeenschap te leven. Samen te bidden en te studeren. Samen te werken en te ontspannen. Zo willen wij gelukkig zijn met elkaar en anderen gelukkig maken.
Dat willen wij elke dag beleven door gastvrij te zijn en te delen.

Augustinus - Maandelijkse tekst

“Dan zal God alles in allen zijn.” (I Kor. 15,28)

Dan zal er geen ellende meer zijn die ons aftobt,
maar slechts geluk dat ons verzadigt.
Onze God zelf zal onze herder zijn,
onze God zelf zal onze drank zijn,
onze God zelf zal onze eer zijn,
onze God zelf zal onze rijkdom zijn.
De bonte veelheid van dingen,
die gij hier op aarde zoekt,
de ene God zelf zal ze alle voor u zijn.
Augustinus (uit preek 55)

Actueel - Er wordt hard gewerkt aan een muurschildering!

Archief »


De Zusters Augustinessen van Sint-Monica hebben een religieuze leefgemeenschap opgezet waar jonge mensen kunnen zoeken naar spiritualiteit: dat is Casella.
>>Kijk op www.casella.nl