Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Contact

Utrecht
Zusters Augustinessen van Sint Monica
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
tel. 030-2332541

www.zustersaugustinessen.nl

Redactie en administratie tijdschrift Stad Gods
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
tel.: 030-2332541
maandblad@zustersaugustinessen.nl

Hilversum:
Leefgemeenschap “Casella”
Soestdijkerstraatweg 147 a
1213 VZ Hilversum
Tel. 035-5446120
info@casella.nl
www.casella.nl
Contactpersoon: Marie Madeleine Maas

De Bilt
Monicahof
Fraterhuis Sint Jozef, Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Utrecht:
convent “Goede Raad”
contactpersoon: Renée van Dijck
utrecht@zustersaugustinessen.nl

convent “Stad Gods”
contactpersoon: Anne Nij Bijvank
a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl

Bestuur: zusters Augustinessen van Sint-Monica:

  1. Mariella Oberndorff, Hilversum, m.oberndorff@casella.nl
  2. Renée van Dijck, Utrecht, r.vandijck@zustersaugustinessen.nl
  3. Mariette Demmers, Utrecht, m.demmers@zustersaugustinessen.nl
  4. Anne Nij Bijvank, Utrecht, a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl

IBAN:    NL 18 FVLB 069.97.61.476
Giro:  NL73INGB0000121508
t.n.v.    Stichting zusters Augustinessen van Sint-Monica
Waterstraat 2, 3511 BW Utrecht

Privacyverklaring