Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Gastvrijheid

In onze kloostergemeenschappen ontvangen en ontmoeten we geregeld mensen die vragen om een gesprek, onderdak, ruimte voor bijeenkomsten enzovoort

We blijven een luisterend oor bieden aan ieder die een beroep op ons doet, hoe en waar dan ook. We proberen met hen samen een weg te zoeken om de problemen aan te kunnen.
In onze gebeden bidden we voor iedereen die om gebed vraagt.

Tot onze spijt kunnen we in Utrecht maar sporadisch ingaan op een verzoek om onderdak. De mogelijkheden hiertoe ontbreken.

In Hilversum hebben we ruimte voor jongeren tussen 18 en 35 jaar. Zie: www.casella.nl