Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Wie zijn wij - Historie

De inspiratie van de zusters Augustinessen van Sint-Monica ligt in het visioen van pater Sebastianus van Nuenen. Hij was pastoor in Wijk C – Utrecht, in de jaren 30 van de vorige eeuw, de crisisjaren. De tijd was getekend door werkloosheid, materiële en geestelijke armoede.

Met een aantal jonge vrouwen, leidsters van het ‘Franciscus Liefdewerk’, onder wie de medestichteres zuster Augustina van Reijsen, werd de congregatie opgericht op 19 maart 1934, met de regel van Sint Augustinus. Het doel was heel eenvoudig: ‘Gewoon er te zijn voor God en voor de mensen’.

Meisjesstad

Wat onze stichters voor ogen hadden, de mensen nabij te zijn in hun materiële en geestelijke noden, is gegrond in de woorden van Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” De visie van de stichters heeft zich vertaald in o.a. hulp in gezinnen en in opvanghuizen voor dakloze vrouwen, meisjes en kinderen.

Vanaf dag één boden we hulp aan gezinnen in het Utrechtse Wijk C. In 1939 openden we in Utrecht een thuis voor dakloze vrouwen, meisjes en kinderen: ‘Meisjesstad’. Deze opvang werd in 2009 overgenomen door de Stichting Tussenvoorziening. In de loop van de jaren namen we scholen in de binnenstad over. Wij gingen veel op huisbezoek, waardoor we een nauw contact tussen school en gezin bevorderden.

Monnikenberg

In 1946 konden we een tweede huis openen in Hilversum, waar door vrienden een landgoed ‘Monnikenberg’ kon worden aangekocht en waar mogelijkheid was voor ontspanning en rust. Al gauw kwam er een afdeling voor moeders van gezinnen om op rust te komen, er kwam een speeltuin en vakantiehuisjes voor gezinnen. In mei 2014  is klooster De Stad Gods in Hilversum gesloten en zijn de zusters verhuisd naar het klooster in Utrecht.

Achtereenvolgens werden de zusters gevraagd in:
Amsterdam (1952-2010)
Sittard (1953-1991)
Arnouville les Gonesse Fr. (1956-2008)
Valkenswaard (1956-1962)
Maastricht (1962-2005)
Utrecht Zuilen (1968-1998)

Steeds vanuit het ‘er gaan wonen’ legden we contacten en waren met een open deur gastvrij aanwezig.

In 1997 verhuisde een groep oudere en zorgbehoevende zusters naar Witven in Someren, Monicahof. Een tweede groep, Augustinushof, volgde in 2000. Beide groepen hadden daar de mogelijkheid om met de noodzakelijke, deskundige verzorging als kloostergemeenschap met elkaar te leven. In 2017 zijn, na een interne verhuizing, beide groepen samengevoegd.
Vanwege sluiting van Witven in Someren is de groep zusters (7) in januari 2021 van de Monicahof verhuisd naar Fraterhuis ‘Sint-Jozef ‘ in De Bilt

Nieuwe wegen

Er gingen twee leefgroepen van start met het verlangen om samen met niet-kloosterlingen naar een nieuwe vorm van gemeenschapsleven te zoeken.
Casella:  Utrecht  in 2001
Camino: Amsterdam  in 2005
Met ingang van 1 januari 2009 is Casella verhuisd naar Hilversum. De leefgroep Camino werd in 2010 opgeheven

Nu de groep zusters kleiner wordt en over veel minder energie beschikt, worden er andere wegen gezocht om de inspiratie door te geven. Telkens opnieuw wordt er gezocht naar mogelijkheden om de Augustijnse spiritualiteit te beleven. De vier belangrijkste pijlers zijn: gemeenschap, nabijheid, gebed en vertrouwen. Steeds weer proberen wij de visie en missie van onze stichters te vertalen in het beleid van heden naar de toekomst toe.

Met de mogelijkheden die er zijn, willen wij het visioen ook de komende jaren op eigen wijze meenemen de toekomst in.