Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Intro

Als zusters Augustinessen van Sint Monica, willen wij leven volgens de Regel en de spiritualiteit van Sint Augustinus door: Gehoor te geven aan het geroepen zijn door God. In gemeenschap te leven. Samen te bidden en te studeren. Samen te werken en te ontspannen. Zo willen wij gelukkig zijn met elkaar en anderen gelukkig maken.
Dat willen wij elke dag beleven door gastvrij te zijn en te delen.