Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Open kloosterdag 15 mei 2022

Programma: 14.00 – 17.00 uur

3 gespreksrondes:

14.00 uur: Gemeenschapsleven
14.30 uur: Levenskeuze
15.00 uur: Getuigenis van een zuster Augustines.

Voor de gesprekken graag opgeven:
-telefonisch: 030-2332541
-of per mail: a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl

Na de gesprekken is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee samen met zusters en vrijwilligers.

Om 16.30 uur is er een gebedsviering in onze kapel.